Op deze pagina vind je alle informatie over de actuele releases. Klik op de release en zie direct welke onderdelen aan de software zijn vernieuwd. Heb je vragen over de release? Neem dan contact op met onze service desk via 023 20 10 248.

Release Notes Webbased versie 0.120 (juni 2022)

Facturenoverzicht
In het facturenoverzicht zijn een aantal onderdelen toegevoegd.
Er kan gefilterd worden op factuursoort. In het filterveld “Selecteer een factuursoort” kunt u nu filteren op factureren, declaraties en correctiefacturen
In dit overzicht is het nu mogelijk om meerdere facturen tegelijk op betaald te zetten.
U zet vinkjes voor de factuurnummers en met de rechtermuisknop kiest u voor de optie “Markeer factuur als betaald”.

In het overzicht is het nu ook mogelijk om facturen te printen of te downloaden.
Bij “Print factuur” krijgt u een sjabloon keuzescherm waarin gekozen kan worden tussen standaard-, herinnering-, of creditfactuur. Bij sjabloon is dan eventueel te kiezen uit meerdere sjablonen indien deze aanwezig zijn.

Bij “Download factuur” kunt u ook een sjabloon kiezen. loon heeft u ook weer de keuze tussen meerdere sjablonen. Bij het downloaden wordt de geselecteerde factuur (of meerdere facturen) in een .zip bestand gezet. In dit bestand staan de losse facturen als .pdf bestand. Het .zip bestand komt in de standaard downloadmap.

OOm herinneringsfacturen uit te printen (of te downloaden) kunt u de volgende stappen doen:

 • Filter op “facturen”;
 • Filter op “niet betaald”;
 • Alle facturen die nog niet betaald zijn komen in beeld;
 • Selecteer de facturen waarvan een herinnering moet worden uitgeprint en klik op print of download;
 • Kies een sjabloon (herinnering) en klik daarna op print of download.

 

Declareren
Bij declareren/factureren kunt u nu de reden bekijken waarom een factuur op papier gaat. Ga hiervoor naar het te factureren overzicht waarin de patienten worden getoond. U klikt op het pijltje (>) zodat de reden te zien is.
De volgende redenen worden getoond:

 • De patiënt heeft geen aanvullende verzekering
 • Voor deze indicatie staat de instelling ‘Factureren altijd naar de patiënt’ aan
 • De limiet van de aanvullende verzekering is bereikt
 • Gecorrigeerd en restbedrag aan patiënt gefactureerd
 • De gekozen prestatiecode wordt altijd direct aan de patiënt gefactureerd
 • Het limiet van de aanvullende verzekering is bereikt
 • Voor deze indicatie staat de instelling ‘Facturen altijd naar patiënt’ aan
 • Voor verzekeraar XXX worden alle afspraken aan de patiënt gefactureerd

Deze functionaliteit is ook in de declaratiehistorie toegevoegd. Bij afspraken op papier staat een informatie-icoon die de reden toont waarom de factuur op papier gaat.

 

Adres bij facturen en rapportages
Bij stambestanden/sjabloonbeheer kunt bij een factuur of bij een rapportage het adres selecteren.
U gaat naar sjabloon/adres en met de rechtermuisknop kiest u voor “geadresseerde”.
Daarna kiest u voor de volgende placeholders:

 • "Geadresseerde - Adressering"
 • "Geadresseerde - Adres"
 • "Geadresseerde - Postcode" "Geadresseerde - Plaats"

U ziet onderstaande gegevens dan als voorbeeld:
Mevrouw. M. van Wijngaarden
Vondelpark 34a
1000 AA Amsterdam

 

In ontwikkeling: LDF aanleveringen
Op het moment wordt er druk gewerkt aan de LDF aanleveringen. De LDF aanlevering is gebouwd maar moet nog goed getest worden. Het overzicht van de LDF aanlevering is ook al in een vergevorderd stadium, hierin worden de gedane aanleveringen al getoond en kunnen worden geopend. Aan het inzien van de verstuurde data per indicatie wordt nu gewerkt. Als alle onderdelen af zijn en gebruikt kunnen worden informeren wij u middels deze release notes.

Vorige releases:

Release Notes Webbased versie 0.117 (mei 2022)

Nieuw
Snel patiënt kiezen In het tabblad Patiënt is het nu ook mogelijk om een patiënt te zoeken op geboortedatum. Vul hiervoor de gehele geboortedatum (formaat d-m-jjjj) in het veld en daarna worden alle patiënten met deze geboortedatum getoond.   COPD Om COPD te kunnen declareren dient u het COPD bakje te downloaden. U gaat naar Stambestanden/ Online stambestanden/Klachten. Zet een vinkje voor COPD en klik op importeren. In de anamnesekaart kunt u daarna COPD als klacht kiezen, hierna wordt in het onderzoek het COPD onderzoek getoond. De volgende klinimetrie dient gevuld zijn om tot een conclusie te komen:
 • Fysieke activiteit – CCQ (Clinical COPD Questionnaire)
 • Fysieke capaciteit – 6MWT (6 minuten wandeltest)
 • Activiteiten – Stappenteller (activiteitenmeter)
 • Lengte en gewicht van de patiënt
Uit de scores van deze klinimetrie onderdelen wordt het COPD profiel bepaald. Deze is zichtbaar in het resultaatveld van het basisonderzoek. Bij indicatie kunt u de indicatie kiezen, de volgende indicaties kunnen gekozen worden:
 • COPD zonder ziekenhuisopname
 • COPD met ziekenhuisopname
 • COPD met longaanval
 • COPD onderhoudsplan (vervolgjaren)
Achter de indicaties staan de profielen, kies de indicatie met het profiel uit het resultaatveld. Hierna zal het declaratietraject automatisch aan de indicatie gekoppeld worden. Bij het maken van een afspraak van een COPD patiënt wordt het declaratietraject en het declaratieprofiel automatisch gekoppeld.   Koppelingen toegevoegd In de declaratieschermen zijn een aantal koppelingen toegevoegd. Klik met linkermuisknop op de drie puntjes aan het einde van de regel om de koppelingen te bekijken. De volgende koppelingen zijn toegevoegd:
 • Declareren: Declaratiehistorie
 • Factureren: Declaratiehistorie
 • Retourinformatie: Declaratiehistorie en Bewerk afspraak (let op: het bewerken van een afspraak is alleen mogelijk bij agenda afspraken die gewijzigd kunnen worden. Dit is afhankelijk van de status van de behandeling.)
 • Facturen overzicht: Declaratiehistorie
  Agenda Wanneer u een afspraak maakt in de agenda is bij de patiënt alleen de voorletter(s) te zien i.p.v. de voornaam voluit.   Afspraakbevestigingen Het is mogelijk om een apart mailadres (reply adres) in te vullen voor de afspraakbevestiging. U gaat naar instellingen/instituutbeheer en daarna naar het tabblad Additioneel. Bij afspraakbevestiging kunt u hier het reply adres invullen. Placeholders Er is een aanpassing gedaan in de placeholders waardoor de aanhef en adressering van de patiënten in factuursjablonen, afspraakbevestiging of rapportages goed staan. Bij de adressering ziet u in het sjabloon de naam van de patiënt dan als onderstaand voorbeeld: “Mevrouw Van Wijngaarden” Bovenstaande werkt in:
 • Factuursjabloon
 • Afspraakbevestiging
Bij de aanhef ziet u dan de naam als onderstaand voorbeeld: “Geachte mevrouw Van Wijngaarden” Deze werkt in:
 • Factuursjabloon
 • Afspraakbevestiging
 • Rapportage
Ook is het nu mogelijk om de AGB code van een medewerker in een sjabloon te plaatsen. U gaat naar stambestanden/algemeen/sjabloonbeheer. Hier selecteert u rapportage of factuur. Bij het tabblad sjabloon kunt u met de rechtermuisknop onder bv. factuur kiezen voor Behandelaar AGB. Bovenstaande geldt ook voor het toevoegen van het specialisme fysiotherapeut in een sjabloon. Het specialisme kunt u selecteren voor een rapportage, factuur of afspraakbevestiging. Facturenoverzicht In dit overzicht kunt u de status aangeven van een factuur. U gaat naar het einde van de regel en klikt met de rechtermuisknop op de drie puntjes. Hier kiest u dan voor “markeer factuur als betaald” of voor “markeer factuur als niet betaald”. Voor nu is het alleen nog mogelijk om per factuur (-regel) de status aan te passen. In een volgende update zal de mogelijkheid bestaan om meerdere regels te selecteren en in een keer de status aan te passen. Links boven aan kunt u nu ook de betaald status selecteren in betaald of niet betaald. Bug-fix
 • Bij het tabblad Statistieken/Praktijkinformatie/bereken is de foutmelding opgelost.
 • Bij stambestanden/sjabloonbeheer/sjabloon. De placeholder werkte niet in de factuurtekst. Dit probleem is verholpen en nu werkt deze placeholder weer bij het maken van een factuur.
 • Wanneer u in de agenda een patiënt zoekt bij zoeken (rechts bovenaan) en u klikt op het pijltje voor de naam dan wordt hier nu de juiste begin- en eindtijd van de afspraak weergegeven.
 • Er worden geen afspraakbevestigingen verstuurd wanneer er acties in het verleden plaatsvinden. Bijvoorbeeld: er wordt een afspraak in de agenda verplaatst bij een datum in het verleden.
 • Er worden geen herinneringsmails 48 uur verstuurd wanneer een afspraak in de agenda binnen 48 uur plaats vindt. Men ontvangt dan alleen de afspraakbevestiging.
 • Wanneer u in de agenda een patiënt zoekt bij zoeken (rechts bovenaan) en u klikt op het pijltje voor de naam dan wordt hier nu de juiste begin- en eindtijd van de afspraak weergegeven.
 • Placeholder behandelaar toevoegen bij sjabloon factuur: u gaat naar stambestanden/sjabloonbeheer/selecteer een inhoudstype. Hier selecteert u factuur. Daarna zet u een vinkje bij de factuur en klikt op bewerken. Ga naar het tabblad sjabloon. In het sjabloon kunt u met de rechter muisknop kiezen voor factuur en dan voor behandelaar.