Op deze pagina vind je alle informatie over de actuele releases. Klik op de release en zie direct welke onderdelen aan de software zijn vernieuwd. Heb je vragen over de release? Neem dan contact op met onze service desk via 023 20 10 248.

Release 7.8.0.2. (januari 2021)

Vanaf donderdag 21 januari is de nieuwste versie van FysioRoadmap versie 7.8.0.2. voor onze online klanten beschikbaar. De lokale versie zal uiterlijk vanaf vrijdag 22 januari op onze website beschikbaar staan als download. In deze versie van FysioRoadmap zijn nieuwe features opgenomen, verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.

 

In de nieuwe versie is de jaarovergang wizard 2021 opgenomen, is het mogelijk om de nieuwste Zorg1 & FysioTopics trajecten te gebruiken en is het probleem met de ergotherapeutische herstelzorg na COVID-19 te declareren conform de nieuw gestelde declaratie normen opgelost. De declaraties worden per 15 minuten aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Verder is het Traject COPD B2 toegevoegd en is er een aanpassing van de aanlevering via zorgttp via PVM4.1 doorgevoerd. Zie hier de link naar de volledige inhoud van de releasenotes van versie 7.8.0.2.

 

Jaarovergang wizard 2021

 • Contracten fysiotherapie
 • Contracten ergotherapie
 • Contracten oefentherapie
 • Prestatiecodes activeren/deactiveren
 • Prestatiecode tarieven
 • Verzekeraarsgroepen 2021, Uzovi wijzigingen.
 • De contracten en verzekeraarsgroepen zijn voor het jaar 2021 toegevoegd en aangepast. Klik hier voor de instructievideo van de jaarovergang 2021.
 • Declareren van LWK/CWK/Schouder trajecten 2021 van FysioTopisc/Zorg1. Voor het importeren van de juiste ‘bakjes’ klik hier voor de instructievideo van Zorg1 producten. Voor FysioTopics producten klik hier voor de instructievideo.
 • Bakjes voor bovenstaande trajecten zijn gemaakt (niet automatisch in FysioRoadmap). Voor het importeren van de juiste ‘bakjes’ klik hier voor de instructievideo van Zorg1 producten. Voor FysioTopics producten klik hier voor de instructievideo.
 • Trajectenoverzicht is bijgewerkt voor bovenstaande trajecten. Klik hier voor de instructievideo.
 • Declareren COPD B2 trajecten. Voor het jaar 2021 is de keuze B2 aan de COPD trajecten toegevoegd. Klik hier voor de instructievideo voor het aanmaken van COPD trajecten.
 • Aanleveringen zorgttp via PVM4.1
 • De online stambestanden zijn weer te benaderen vanuit het tabblad . Het probleem met het oproepen van de
 • Online Stambestanden is verholpen. Alle stambestanden zijn weer vanuit FysioRoadmap te downloaden.
 • Ergotherapie covid declaratie bug opgelost (covid prestatiecodes vulling PM304.0411). Het probleem met de declaratie van ergotherapeutische herstelzorg na COVID-19 is verholpen. De juiste tarieven en juiste tijdsindicatie wordt nu in het declaratiebestand meegenomen.
Vorige releases:

Release 7.7.1.1. (december 2020)

Nieuw:
Ergotherapie en COVID-19

Ergotherapie en Covid- 19, kan nu ook gedeclareerd worden: (deze worden per 15 minuten naar de zorgverzekeraar gestuurd). De prestatiecodes van de ergotherapie en Covid-19 zullen automatisch toegevoegd worden, je kan deze zelf activeren.

Targets: Via stamstanden – Fysiotherapie kunnen nu ook de targets per week en per maand toegevoegd worden (dit zal vooral gebruikt worden door de dashboard gebruikers).

Geboortedatum: Via stambestanden – Fysiotherapeut kan nu de geboortedatum van een medewerker opgeslagen worden.

 
Opgelost:
COPD

De tellingen van COPD in de declaratie historie ging wel goed, alleen de sidebar gaf niet de juiste informatie bij het 2e jaar en de jaarovergang, in de update zal de telling in de sidebar ook weer juist zijn.

Release 7.7.0.1. (november)

Nieuw:
COVID-19

Alle behandelingen die vallen onder de fysiotherapeutische herstelzorg na COVID-19 zijn te declareren onder de CSI codes 020 of 021. Voor uitleg over het gebruik van deze codes zie de instructievideo.

  Fysiotopics

CWK trajecten kunnen gedeclareerd worden bij zorgverzekeraar VGZ. Let op hiervoor is het noodzakelijk het FysioTopics Bakje CWK te downloaden. Bekijk de instructievideo.

  Zorg1 data aanlevering

Voor het aanleveren van data aan Zorg1 is het mogelijk om gebruik te maken van CWK en Schouder bakjes. Voor niet online klanten zijn deze bakjes via Zorg1 beschikbaar.

Verbeteringen:
Eindevaluatie

Bij de nieuwe eindevaluatie kan er nu ook een subdoel zonder klinimetrie niet afgevinkt worden.

 
Opgelost:
Zilverenkruis vergoeding tot 18 jaar (niet chronisch)

Bij het declareren van patiënten tot 18 jaar wordt nu ook gekeken naar de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

  Declareren met een verwijzer

Wanneer er bij het declareren een verwijzer wordt gebruikt (geen huisarts ) dan werd toch de huisarts meegestuurd. Vanaf versie 7.7.0.1 (19 november 2020) en bij het aanmaken van een nieuwe indicatie zal de verwijzer worden meegestuurd.

 

Release 7.6.0.1. (september)

Nieuw:
Twinfield koppeling

Vanwege verbeterde veiligheid bij het inloggen in twinfield is de inlogprocedure voor twinfield gewijzigd. FysioRoadmap moet nu geauthoriseerd worden voor twinfield om te kunnen exporteren. Het is belangrijk dat deze authenticatie zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

  Eindevaluatie

Bij het afvinken van zorgplan onderdelen met gekoppelde metingen/vragenlijsten kon er niet meer worden gekozen voor de opties “Reeds gedaan” of “Niet gedaan, omdat …”. Dit is gewijzigd en bij het uitvoeren van gekoppelde metingen/vragenlijsten kunnen deze opties ook gekozen worden.

  Overige punten
 • In de bekkenfysiotherapie module werden inspectie tekeningen niet goed opgeslagen, dit is verholpen.
 • In de aanmeldlijst kon het voorkomen dat het telefoonnummer niet goed getoond werd. Dit is opgelost, en telefoonnummers worden nu goed weergegeven.
 • Bij het aanmaken van een doorlopend abonnement ging het niet goed met het aanmaken van de declaratiemomenten. Dit is verholpen.

Release 7.5.0.1. (14 juli 2020)

Nieuw:
Eindevaluatie 2.0

De eindevaluatie is in een nieuw jasje gestoken. De lay out is gelijk aan de dagjournaals en er zijn een aantal handige functies bijgekomen. Het is nu onder andere mogelijk om rechtstreeks vanuit de eindevaluatie een terugbel afspraak in te plannen. Zie voor de volledige mogelijkheden de instructievideo op onze site.

  Zorg1

Er kan een aanlevering gedaan worden voor Zorg1. Zorg1 - Back2Move Zorg1 - Nek programma Bekijk hier de instructievideo.

  Continuïteitsbijdrage

Omzet overzicht – Verzekeraar is nu via het ‘tabje’ een mogelijkheid voor ‘Toon omzet per uzovi’.

  Diagnosecode behandeling na COVID-19

De nieuwe DCSPH-code is nu bekend: 9363 Afspraken voor toepassingen van de code: Je kunt deze code met ingang van 1 juni in de systemen gebruiken (met een terugwerkende kracht tot 1 maart). Voor de toepassing van de code gelden de volgende afspraken.

 • De code geldt voor alle nieuwe patiënten voor wie je in de afgelopen periode nog geen behandelingen hebt gedeclareerd met  klachten die zijn gerelateerd aan COVID-19. Dus ongeacht of zij in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest of niet.
 • Voor patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet vanaf de 21ste behandeling. De volgorde van CSI-coderingen is 008 gevolgd door 001. Voor patiënten die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Aanvullende Verzekering of komen de kosten gedeeltelijk of geheel voor rekening van de patiënt. De CSI-code is dan 009.
 • Voor patiënten met COVID-19 die al onder behandeling zijn en waarvoor ook al is gedeclareerd, blijft de ‘oude’ code 9380 van toepassing met de vastgestelde aanspraak. Het advies is om dit niet te wijzigen omdat er dan problemen kunnen optreden met de registratie van de betaling van de eerste 20 behandelingen.
Aanpassingen:
Borg Score

De Borg score Dyspnoe en Borg score Vermoeidheid kunnen niet meer online verstuurd worden.

Doorlopend abonnement uitzetten

Bij het ‘uitzetten van een doorlopend abonnement wordt de huidige datum zichtbaar (dit was + 2 jaar ).

Opgelost
Aterme datum

Deze viel weg wanneer je de keuze aangaf bij: ‘ Intake en onderzoek na verwijzing’.

Telling Menzis

De Telling voor de LWK – Trajecten worden goed met het PM-304 bestand meegestuurd.

Interne audit

Foutmelding bij het openen van een interne audit bij het dasboard.

Terugbellijst

De telefoonnummers zijn weer goed zichtbaar.

Diagnosecode

De diagnosecode 9248 wordt weer automatisch op chronisch gezet.

‘Dasboard’ berichtenbox

Medewerkers met de rechten administratief konden de patiëntgegevens niet meer inzien.

‘Dashboard’ Interne audit

Foutmelding bij het openen van een interne audit bij het dashboard.

Service desk tijdelijk minder goed bereikbaar. Meer informatie.