Op deze pagina vind je alle informatie over de actuele releases. Klik op de release en zie direct welke onderdelen aan de software zijn vernieuwd. Heb je vragen over de release? Neem dan contact op met onze service desk via 023 20 10 248.

Release 7.5.0.1. (14 juli 2020)

Nieuw:

Eindevaluatie 2.0

De eindevaluatie is in een nieuw jasje gestoken. De lay out is gelijk aan de dagjournaals en er zijn een aantal handige functies bijgekomen. Het is nu onder andere mogelijk om rechtstreeks vanuit de eindevaluatie een terugbel afspraak in te plannen. Zie voor de volledige mogelijkheden de instructievideo op onze site.

 

Zorg1

Er kan een aanlevering gedaan worden voor Zorg1.
Zorg1 - Back2Move
Zorg1 - Nek programma
Bekijk hier de instructievideo.

 

Continuïteitsbijdrage

Omzet overzicht – Verzekeraar is nu via het ‘tabje’ een mogelijkheid voor ‘Toon omzet per uzovi’.

 

Diagnosecode behandeling na COVID-19

De nieuwe DCSPH-code is nu bekend: 9363
Afspraken voor toepassingen van de code:
Je kunt deze code met ingang van 1 juni in de systemen gebruiken (met een terugwerkende kracht tot 1 maart). Voor de toepassing van de code gelden de volgende afspraken.

  • De code geldt voor alle nieuwe patiënten voor wie je in de afgelopen periode nog geen behandelingen hebt gedeclareerd met  klachten die zijn gerelateerd aan COVID-19. Dus ongeacht of zij in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest of niet.
  • Voor patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet vanaf de 21ste behandeling. De volgorde van CSI-coderingen is 008 gevolgd door 001.
    Voor patiënten die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Aanvullende Verzekering of komen de kosten gedeeltelijk of geheel voor rekening van de patiënt. De CSI-code is dan 009.
  • Voor patiënten met COVID-19 die al onder behandeling zijn en waarvoor ook al is gedeclareerd, blijft de ‘oude’ code 9380 van toepassing met de vastgestelde aanspraak. Het advies is om dit niet te wijzigen omdat er dan problemen kunnen optreden met de registratie van de betaling van de eerste 20 behandelingen.
Aanpassingen:

Borg Score

De Borg score Dyspnoe en Borg score Vermoeidheid kunnen niet meer online verstuurd worden.

Doorlopend abonnement uitzetten

Bij het ‘uitzetten van een doorlopend abonnement wordt de huidige datum zichtbaar (dit was + 2 jaar ).

Opgelost

Aterme datum

Deze viel weg wanneer je de keuze aangaf bij: ‘ Intake en onderzoek na verwijzing’.

Telling Menzis

De Telling voor de LWK – Trajecten worden goed met het PM-304 bestand meegestuurd.

Interne audit

Foutmelding bij het openen van een interne audit bij het dasboard.

Terugbellijst

De telefoonnummers zijn weer goed zichtbaar.

Diagnosecode

De diagnosecode 9248 wordt weer automatisch op chronisch gezet.

‘Dasboard’ berichtenbox

Medewerkers met de rechten administratief konden de patiëntgegevens niet meer inzien.

‘Dashboard’ Interne audit

Foutmelding bij het openen van een interne audit bij het dashboard.