Op deze pagina vind je alle informatie over de actuele releases. Klik op de release en zie direct welke onderdelen aan de software zijn vernieuwd. Heb je vragen over de release? Neem dan contact op met onze service desk via 023 20 10 248.

Release 8.0 (juli 2021)

COPD

- Er is een nieuw COPD bakje gemaakt volgens de laatste specificaties. Dit bakje bevat:

 • COPD Basisonderzoek;
 • COPD Aanvullend onderzoek
 • COPD Indicaties met gekoppelde zorgplannen voor de verschillende zorgzwaarteprofielen met bijbehorende declaratietrajecten.

- Indien er gebruik wordt gemaakt van COPD wordt het zorgzwaarteprofiel bepaald met de volgende gegevens:

 • Fysieke capaciteit (geslacht, lengte, gewicht, leeftijd, 6 minuten wandeltest);
 • CCQ;
 • Activiteitenmeter (aantal stappen).

- Hieruit volgt een zorgzwaarteprofiel en een aanbeveling. Deze worden weergegeven in het conclusieveld van het onderzoek
- Bij het kiezen van een COPD indicatie wordt rekening gehouden met het zorgzwaarteprofiel. Deze zijn gekoppeld aan een declaratieprofiel.

Dossierstatus overzicht

- Dossierstatus overzicht praktijk:

 • In de totaalweergave worden de verschillende processen getoond in percentage. Getoond wordt het percentage voldoende dossiers ten opzichte van het totaal aantal dossier;
 • In het overzicht worden per fysiotherapeut de processen getoond. Dit wordt ook in een percentage getoond, net als in de totaalweergave;
 • De waarschuwingsstatus (oranje uitroepteken) wordt niet meer gebruikt.

- Dossierstatus overzicht fysiotherapeut:

 • In de totaalweergave worden de voldoende dossiers percentages van de verschillende processen van deze therapeut getoond. Hoe hoger dit percentage hoe meer dossiers er voldoende zijn;
 • In het overzicht wordt per indicatie van de patiënt de status van de processen getoond. In de eerste kolom wordt de algemene status van de indicatie getoond en in de proceskolommen worden alleen de onvoldoende processen gemerkt;
 • Vanuit het regelmenu kunnen er een aantal acties worden gedaan: dossier status van de indicatie, link naar de anamnesekaart, eindevaluatie, toestemmingen van de indicatie en er kan een bericht of actie aan de therapeut worden gestuurd.
Zorgtraject analyse

In het nieuwe zorgtraject analyse overzicht kunnen er overzichten van één of meerdere zorgtrajecten en/of diagnosecode(s) worden getoond. In het resultaat wordt er informatie getoond (aantallen indicaties en behandelingen, omzet, kosten, behandelgemiddelde) waarin eenvoudig gefilterd kan worden in verschillende onderdelen (o.a. populatie, zorgplannen, therapeuten, verzekeraars etc.).

Trajectoverzicht
 • In het trajectoverzicht is de administratieve status toegevoegd;
 • Er kan gesorteerd worden op de verschillende kolommen in het trajectoverzicht;
 • Het menu is verplaats naar het einde van de regel zoals vele menu’s in FysioRoadmap;
 • Er kan gefilterd worden op 1 of meerdere trajecten;
 • Er kan gebruik worden gemaakt van de rechtermuisknop om een periode te selecteren.
Loggen en beveiliging

In het kader van beveiliging moet de klant voortaan toestemming geven aan de servicedesk om mee te kunnen kijken en acties uitvoeren in hun database. Hiervoor is een Service Desk Toestemming knop waarmee de gebruiker de servicedesk een bepaalde periode toegang geeft tot het systeem.

Targetoverzicht

- In de stambestanden is een nieuw targetoverzicht gekomen. In dit targetoverzicht is het mogelijk om op 1 plek voor alle therapeuten en vestigingen de targets in te stellen;
- In het targetoverzicht zit de mogelijkheid om een voorstel voor targets, met de hulp van 4 variabelen (omzet behandeling, duur behandeling, bezettingsgraad en instroompercentage), automatisch te laten bereken. Daarna kan gekozen worden om het voorstel door te zetten.

Aanleveringen FysioTopics aangepast

- In de FysioTopics aanlevering worden de zorgplannen van een product getoond. Er kan gekozen worden welk zorgplan verstuurd kan worden. Per zorgplan kan een overzicht worden getoond van de “missing data”.
- De inclusie criteria van patiënten in de FysioTopics/Zorg 1 aanleveringen is aangepast.

FysioTopics

 • Alleen patiënten die een zorgplan aan zich gekoppeld hebben die voorkomt in een bakje (geen exclusie zorgplannen) worden meegenomen. Dit is onafhankelijk van de klacht;
 • Patiënten die een klacht (bakje) aan zich gekoppeld hebben en geen zorgplan die in het bakje voorkomt worden niet meegenomen;
 • Patiënten die zijn geëxcludeerd maar wel een FysioTopics zorgplan aan zich hebben hangen worden niet meegenomen;

Zorg 1

 • Patiënten die een zorgplan aan zich gekoppeld hebben die voorkomt in het bakje (geen exclusie zorgplannen) worden meegenomen. Dit is onafhankelijk van de klacht;
 • Patiënten die een klacht (bakje) aan zich gekoppeld hebben en exclusie zijn worden meegenomen. Deze zullen als exclusie worden aangegeven in de export;
 • Patiënten die een klacht (bakje) aan zich gekoppeld hebben en geen exclusie zijn, maar ook geen Zorg1 zorgplan hebben worden meegenomen.

- Patiënten die van een oudere anamnesekaart gebruik maken worden in de aanlevering ook meegenomen doordat de bovenstaande aanlevermethoderegels worden gebruikt.

Klinimetrie (beschikbaar in de online stambestanden)
 • COPD – Vragenlijst (versie 2);
 • Low Anterior Resectie Syndroom Score (LARS);
 • EORTC Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30);
 • Instrumentele Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (IADL);
 • Pain Anxiety Symptom Scale (PASS)
 • ICIQ - Urinary Incontinence Short Form (ICIQ-UI SF)
Overige punten
 • In de export van de patiëntgegevens is het output veld “Afgerond” toegevoegd;
 • In de aanleveringen is de COPD Vragenlijst (versie 2) toegevoegd;
 • In het aanvullend onderzoek in de anamnesekaart is bij de overige onderzoeken een rechtermuisknop veld toegevoegd in het resultaatveld. Hier kan nu snel een uitslag worden gekozen. Dit is voor de fysiotherapie-, bekkentherapie- en kindertherapiemodule gedaan;
 • In het toestemmingsscherm zijn er een aantal tekstuele verbeteringen gedaan die terugkomen in het scherm en bij het printen;
 • Indien er een rapportage wordt geschreven naar de huisarts/verwijzer als er geen toestemming door de patiënt is gegeven wordt er een waarschuwingsmelding gegeven. De rapportage kan nog wel geschreven worden;
 • In de aanmeld-/terugbellijst zat er een vreemde refresh waardoor er na een actie in de aanmeldlijst naar de terugbellijst werd gesprongen. Dit probleem is opgelost;
 • Het online versturen van vragenlijsten met een getal- of datumvraag is niet mogelijk. Er wordt nu een melding getoond als er een vragenlijst met getal- of datumvraag niet verstuurd kan worden;
 • In de eindevaluatie is een knop “tevredenheidsonderzoek” toegevoegd. Hiermee kan met 1 druk op deze knop het tevredenheidsonderzoek wat in het zorgplan staat worden uitgevoerd. Na het uitvoeren is meteen het zorgplan onderdeel afgevinkt. Als er geen tevredenheidsonderzoek in het zorgplan staat wordt het tevredenheidsonderzoek wat in de instellingen kan worden ingesteld gebruikt.
Vorige releases:

Release 7.11.0.1. (mei 2021)

Nieuw:
Loggen: Nieuw is de logviewer (event log), beschikbaar voor administrator. De event log zijn toegankelijk via:
 • Tabblad: Instellingen – Event log Dit zijn de eventlogs op praktijkniveau;
 • Tabblad FysioRoadmap - Overzichten – Event log . Dit zijn de eventlogs van de geselecteerde patiënt.
Wat wordt er bijgehouden:
 • Anamnesekaart;
 • Wijzigen en selecteren;
 • Bezoek;
 • Nieuw, wissen, wijzigen en selecteren;
 • Inloggen;
 • Login en Logout.
Bekijk hier de instructievideo.
Aangepast:
LDF:
 • De gebruiker kan bij de LDF aanlevering alleen de data van zijn eigen patiënten inzien;
 • De check op de diagnosecode is eruit (9363);
 • De PSK-3-HRP werd nog niet goed meegestuurd vanaf heden wel;
 • Vragenlijst met -472 en -473 werden niet goed verstuurd.
Keurmerk:
 • In de aanlevering zie je alleen de patiënt namen;
 • In de aanlevering kan je alleen de data van je eigen patiënten inzien
Opgelost:
Nieuw indicatieoverzicht:
 • De patiënten zijn nu per instituut zichtbaar.
Bakjes:
 • De termdetectie gaat alleen voor de actieve bakjes.
AGB-codes:
 • Stambestanden huisarts / verwijzer 13 is nu ook toegevoegd.

Release 7.10.0.1. (april 2021)

COPD:

In deze update is de telling voor COPD – derde jaar en natuurlijk ook de volgende jaren opgelost. Let op, hiervoor moet wel de indicatie herberekend worden. Dit kan door het volgende te doen:

 • Selecteer de patiënt
 • Open de indicatie (knop <Wijzig indicatie>)
 • Sla de indicatie op
 • De herberekening wordt op de achtergrond gedaan

Als u de declaratie van de COPD indicatie geblokkeerd heeft dan is het genoeg om de indicatie te deblokkeren, de herberekening wordt dan automatisch gedaan.

TIPS:
 • Indien er meerdere COPD indicaties aangemaakt zijn raden wij aan om de startdatum van de vervolgindicaties op de startdatum van de eerste indicatie te zetten.
 • Om te zien of de herberekening goed is gegaan kan er gebruik worden gemaakt van de declaratie historie (CTRL-H in het FysioRoadmap scherm) of via de knop. Hierin worden de behandelingen getoond met de daarbij horende indicatiecode.
Agenda overzicht

In het agenda overzicht is een prestatiecode filter toegevoegd. Hiermee worden, op het tabblad “Afspraken met patiënt” in het resultaat, alleen de afspraken getoond met de geselecteerde prestatiecode.

Prospectief COVID-19 onderzoek

Vanaf 29 maart kunnen patiënten meedoen aan het prospectief COVID-19 onderzoek. Hiervoor zijn er in FysioRoadmap twee nieuwe vragenlijsten toegevoegd die benodigd zijn voor dit onderzoek:

 • Intake vragenlijst COVID-19 onderzoek
 • Evaluatie vragenlijst COVID-19 onderzoek

Deze vragenlijsten zijn vanaf nu te downloaden vanuit de online stambestanden. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u hier klikken. Voor de uitnodigingsmail van onderzoeksbureau PARACOV, klik hier. In deze mail vind je ook verdere uitleg over deelname aan dit onderzoek.

Klinimetrie nieuw

De volgende klinimetrie kunt u nu via de online stambestanden downloaden:

Pijn
 • Pain Anxiety Symptom SCALE (PASS)
Bekken
 • International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form (ICiQ-UI Short Form)
COVID-19
 • Intake vragenlijst COVID-19 onderzoek
 • Evaluatie vragenlijst COVID-19 onderzoek
Claudicatio intermittens

De zorgplannen met de klinimetrie voor Chronisch ZorgNet zijn deze week te downloaden:

 • Claudicatio vragenlijst – versie 5
 • Claudicatio Baseline vragenlijst – versie 2
Slaap
 • Holland Sleep Disorders Quastionnaire (HSDQ)
 • The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
 • Insomnia severity index (ISI)
Algemeen
 • Patiënt Specifieke Klachten hartpatiënten (PSK-3-HRP
 • Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ 65+ )
 • Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF)
 • Flourishing Scale
Hart / Vaat / Long
 • Hartpatiënt vragenlijst - Chronisch Zorgnet
 • Patient Reported Outcomes Measurement Information System 10 (PROMIS-10)
 • Hartpatiënt baseline vragenlijst - Chronisch Zorgnet
Schouder
 • Algemene vragenlijst schouderpijn – versie 2
CWK
 • Algemene vragenlijst nekpijn – versie 4
 • Claudicatio Baseline vragenlijst – versie 2
LWK
 • Algemene vragenlijst rugpijn – versie 6
COPD
 • COPD baseline vragenlijst – Chronisch ZorgNet
 • COPD vragenlijst – Chronisch ZorgNet
Verbeterd:

Op het dashboard was de knop om een nieuwe actie aan te maken verdwenen, deze is weer zichtbaar gemaakt.

Release 7.9.0.1. (maart 2021)

Nieuw:
Zoekfunctie in klinimetrie:

In het stambestand vragenlijst en meting zit nu een zoekveld. Hiermee kan je makkelijk bestaande klinimetrie opzoeken, ook zit er een filter in om de niet actieve klinimetrie te tonen. Ook is er een klinimetrie zoekfunctie vanuit het dagjournaal beschikbaar. Als je de button ‘klinimetrie’ vanuit het dagjournaal opent, vervolgens de keuze ‘nieuwe meting’ of ‘nieuwe vragenlijst’ kiest kan je nu in het scherm de naam van de vragenlijst/meting typen. FysioRoadmap toont dan de gevonden items.

Zoekfunctie in zorgplan:

In het stambestand zorgplan zit nu een zoekveld. Hiermee kan je makkelijk de zorgplannen opzoeken, ook hier zit een filter in om de niet actieve zorgplannen te tonen.

Indicatiescherm:

In het nieuwe indicatieoverzicht -> statistieken & Overzichten – Indicatieoverzicht, is het nu mogelijk om een administratieve status aan een indicatie te geven. De volgende statussen zijn mogelijk ‘open, actief en voltooid’, tevens is het mogelijk om er een aantekening aan toe te voegen. Er is ook een filter gemaakt om per status alles na te kijken.

Zorgplannen:

De zorgplannen met de klinimetrie voor Chronisch ZorgNet zijn deze week te downloaden:

Chronisch ZorgNet – COPD

Chronisch ZorgNet – Hart

Chronisch ZorgNet – Perifeer Arterieel Vaatlijden

 
Verbeterd:
Basisonderzoek:

Wanneer u naar het basisonderzoek gaat zult u zien dat de werking van het basisonderzoek is verbeterd, het handige is dat deze nu met de rechtermuisknop in één keer op actief en niet actief te zetten zijn. Dit voorkomt dat bij het kiezen van de klacht in de anamnesekaart lange rijen klachten te zien zijn die u niet meer gebruikt.

FysioTopics / Zorg1:

Voor FysioTopics en Zorg 1 zijn er exclusie redenen per specifieke klacht toegevoegd. Ook is het mogelijk om zelf exclusie criteria hier aan toe te voegen via het basisonderzoek. De exclusie redenen die nu gekozen kunnen worden zijn aangeleverd door FysioTopics/Zorg1.

FysioTopics aanlevering:

De aanleveringen zijn aangepast en gaan volgens het nieuwe codeboek van FysioTopics. Dit geldt voor de producten rug, schouder en LWK.

Medische gezondheidsdeterminanten:

Als de vink “Medische gezondheidsdeterminanten weergeven in hoofdscherm” is aangevinkt dan worden deze voortaan ook in een bezoek getoond.

 
Opgelost:
Ergotherapie:

De prestatiecode 5003 kan nu per kwartier gedeclareerd worden.

Financieel overzicht:

Het financieel overzicht voor 2021 kan ook geselecteerd worden.

Physitrack:

De patiënten met leestekens in de naam worden nu goed naar Physitrack verstuurd.

Release 7.8.0.2. (januari 2021)

Vanaf donderdag 21 januari is de nieuwste versie van FysioRoadmap versie 7.8.0.2. voor onze online klanten beschikbaar. De lokale versie zal uiterlijk vanaf vrijdag 22 januari op onze website beschikbaar staan als download. In deze versie van FysioRoadmap zijn nieuwe features opgenomen, verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.

 

In de nieuwe versie is de jaarovergang wizard 2021 opgenomen, is het mogelijk om de nieuwste Zorg1 & FysioTopics trajecten te gebruiken en is het probleem met de ergotherapeutische herstelzorg na COVID-19 te declareren conform de nieuw gestelde declaratie normen opgelost. De declaraties worden per 15 minuten aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Verder is het Traject COPD B2 toegevoegd en is er een aanpassing van de aanlevering via zorgttp via PVM4.1 doorgevoerd. Zie hier de link naar de volledige inhoud van de releasenotes van versie 7.8.0.2.

 

Jaarovergang wizard 2021

 • Contracten fysiotherapie
 • Contracten ergotherapie
 • Contracten oefentherapie
 • Prestatiecodes activeren/deactiveren
 • Prestatiecode tarieven
 • Verzekeraarsgroepen 2021, Uzovi wijzigingen.
 • De contracten en verzekeraarsgroepen zijn voor het jaar 2021 toegevoegd en aangepast. Klik hier voor de instructievideo van de jaarovergang 2021.
 • Declareren van LWK/CWK/Schouder trajecten 2021 van FysioTopisc/Zorg1. Voor het importeren van de juiste ‘bakjes’ klik hier voor de instructievideo van Zorg1 producten. Voor FysioTopics producten klik hier voor de instructievideo.
 • Bakjes voor bovenstaande trajecten zijn gemaakt (niet automatisch in FysioRoadmap). Voor het importeren van de juiste ‘bakjes’ klik hier voor de instructievideo van Zorg1 producten. Voor FysioTopics producten klik hier voor de instructievideo.
 • Trajectenoverzicht is bijgewerkt voor bovenstaande trajecten. Klik hier voor de instructievideo.
 • Declareren COPD B2 trajecten. Voor het jaar 2021 is de keuze B2 aan de COPD trajecten toegevoegd. Klik hier voor de instructievideo voor het aanmaken van COPD trajecten.
 • Aanleveringen zorgttp via PVM4.1
 • De online stambestanden zijn weer te benaderen vanuit het tabblad . Het probleem met het oproepen van de
 • Online Stambestanden is verholpen. Alle stambestanden zijn weer vanuit FysioRoadmap te downloaden.
 • Ergotherapie covid declaratie bug opgelost (covid prestatiecodes vulling PM304.0411). Het probleem met de declaratie van ergotherapeutische herstelzorg na COVID-19 is verholpen. De juiste tarieven en juiste tijdsindicatie wordt nu in het declaratiebestand meegenomen.

Release 7.7.1.1. (december 2020)

Nieuw:
Ergotherapie en COVID-19

Ergotherapie en Covid- 19, kan nu ook gedeclareerd worden: (deze worden per 15 minuten naar de zorgverzekeraar gestuurd). De prestatiecodes van de ergotherapie en Covid-19 zullen automatisch toegevoegd worden, je kan deze zelf activeren.

Targets: Via stamstanden – Fysiotherapie kunnen nu ook de targets per week en per maand toegevoegd worden (dit zal vooral gebruikt worden door de dashboard gebruikers).

Geboortedatum: Via stambestanden – Fysiotherapeut kan nu de geboortedatum van een medewerker opgeslagen worden.

 
Opgelost:
COPD

De tellingen van COPD in de declaratie historie ging wel goed, alleen de sidebar gaf niet de juiste informatie bij het 2e jaar en de jaarovergang, in de update zal de telling in de sidebar ook weer juist zijn.

Release 7.7.0.1. (november)

Nieuw:
COVID-19

Alle behandelingen die vallen onder de fysiotherapeutische herstelzorg na COVID-19 zijn te declareren onder de CSI codes 020 of 021. Voor uitleg over het gebruik van deze codes zie de instructievideo.

  Fysiotopics

CWK trajecten kunnen gedeclareerd worden bij zorgverzekeraar VGZ. Let op hiervoor is het noodzakelijk het FysioTopics Bakje CWK te downloaden. Bekijk de instructievideo.

  Zorg1 data aanlevering

Voor het aanleveren van data aan Zorg1 is het mogelijk om gebruik te maken van CWK en Schouder bakjes. Voor niet online klanten zijn deze bakjes via Zorg1 beschikbaar.

Verbeteringen:
Eindevaluatie

Bij de nieuwe eindevaluatie kan er nu ook een subdoel zonder klinimetrie niet afgevinkt worden.

 
Opgelost:
Zilverenkruis vergoeding tot 18 jaar (niet chronisch)

Bij het declareren van patiënten tot 18 jaar wordt nu ook gekeken naar de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

  Declareren met een verwijzer

Wanneer er bij het declareren een verwijzer wordt gebruikt (geen huisarts ) dan werd toch de huisarts meegestuurd. Vanaf versie 7.7.0.1 (19 november 2020) en bij het aanmaken van een nieuwe indicatie zal de verwijzer worden meegestuurd.

 

Release 7.6.0.1. (september)

Nieuw:
Twinfield koppeling

Vanwege verbeterde veiligheid bij het inloggen in twinfield is de inlogprocedure voor twinfield gewijzigd. FysioRoadmap moet nu geauthoriseerd worden voor twinfield om te kunnen exporteren. Het is belangrijk dat deze authenticatie zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

  Eindevaluatie

Bij het afvinken van zorgplan onderdelen met gekoppelde metingen/vragenlijsten kon er niet meer worden gekozen voor de opties “Reeds gedaan” of “Niet gedaan, omdat …”. Dit is gewijzigd en bij het uitvoeren van gekoppelde metingen/vragenlijsten kunnen deze opties ook gekozen worden.

  Overige punten
 • In de bekkenfysiotherapie module werden inspectie tekeningen niet goed opgeslagen, dit is verholpen.
 • In de aanmeldlijst kon het voorkomen dat het telefoonnummer niet goed getoond werd. Dit is opgelost, en telefoonnummers worden nu goed weergegeven.
 • Bij het aanmaken van een doorlopend abonnement ging het niet goed met het aanmaken van de declaratiemomenten. Dit is verholpen.

Release 7.5.0.1. (14 juli 2020)

Nieuw:
Eindevaluatie 2.0

De eindevaluatie is in een nieuw jasje gestoken. De lay out is gelijk aan de dagjournaals en er zijn een aantal handige functies bijgekomen. Het is nu onder andere mogelijk om rechtstreeks vanuit de eindevaluatie een terugbel afspraak in te plannen. Zie voor de volledige mogelijkheden de instructievideo op onze site.

  Zorg1

Er kan een aanlevering gedaan worden voor Zorg1. Zorg1 - Back2Move Zorg1 - Nek programma Bekijk hier de instructievideo.

  Continuïteitsbijdrage

Omzet overzicht – Verzekeraar is nu via het ‘tabje’ een mogelijkheid voor ‘Toon omzet per uzovi’.

  Diagnosecode behandeling na COVID-19

De nieuwe DCSPH-code is nu bekend: 9363 Afspraken voor toepassingen van de code: Je kunt deze code met ingang van 1 juni in de systemen gebruiken (met een terugwerkende kracht tot 1 maart). Voor de toepassing van de code gelden de volgende afspraken.

 • De code geldt voor alle nieuwe patiënten voor wie je in de afgelopen periode nog geen behandelingen hebt gedeclareerd met  klachten die zijn gerelateerd aan COVID-19. Dus ongeacht of zij in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest of niet.
 • Voor patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet vanaf de 21ste behandeling. De volgorde van CSI-coderingen is 008 gevolgd door 001. Voor patiënten die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Aanvullende Verzekering of komen de kosten gedeeltelijk of geheel voor rekening van de patiënt. De CSI-code is dan 009.
 • Voor patiënten met COVID-19 die al onder behandeling zijn en waarvoor ook al is gedeclareerd, blijft de ‘oude’ code 9380 van toepassing met de vastgestelde aanspraak. Het advies is om dit niet te wijzigen omdat er dan problemen kunnen optreden met de registratie van de betaling van de eerste 20 behandelingen.
Aanpassingen:
Borg Score

De Borg score Dyspnoe en Borg score Vermoeidheid kunnen niet meer online verstuurd worden.

Doorlopend abonnement uitzetten

Bij het ‘uitzetten van een doorlopend abonnement wordt de huidige datum zichtbaar (dit was + 2 jaar ).

Opgelost
Aterme datum

Deze viel weg wanneer je de keuze aangaf bij: ‘ Intake en onderzoek na verwijzing’.

Telling Menzis

De Telling voor de LWK – Trajecten worden goed met het PM-304 bestand meegestuurd.

Interne audit

Foutmelding bij het openen van een interne audit bij het dasboard.

Terugbellijst

De telefoonnummers zijn weer goed zichtbaar.

Diagnosecode

De diagnosecode 9248 wordt weer automatisch op chronisch gezet.

‘Dasboard’ berichtenbox

Medewerkers met de rechten administratief konden de patiëntgegevens niet meer inzien.

‘Dashboard’ Interne audit

Foutmelding bij het openen van een interne audit bij het dashboard.