Beste FysioRoadmap gebruiker,

 

Op 1 & 2 september heeft er bij VECOZO een storing plaatsgevonden rondom het digitaal declareren van (para)medische zorg. Hierdoor zijn klanten die tijdens deze storing hebben gedeclareerd geconfronteerd met grote problemen bij de afhandeling van de retourinformatie van VECOZO binnen FysioRoadmap. VECOZO heeft aangegeven dat zij de problemen bij deze klanten niet kunnen oplossen en verwijzen hierbij door naar ons. Het mag duidelijk zijn dat deze problemen buiten onze invloedsfeer zijn ontstaan maar dat deze voor u onze klanten grote financiële problemen (kunnen) opleveren. Als de huidige problemen voor deze collega’s niet worden opgelost zal dat betekenen dat zij de komende periode geen (juiste) declaraties kunnen versturen en zodoende hun inkomsten mislopen.

 

Dit vinden wij als uw leverancier een ontoelaatbare situatie, die de praktijken onnodig veel stress en problemen oplevert. Wij zien het dan ook als onze plicht om deze collega’s in deze al zeer moeilijke tijden maximaal te ondersteunen bij het oplossen van deze problemen. Hiervoor zullen wij de komende week al het mogelijke doen om te zorgen dat deze praktijken niet verder worden gedupeerd. Hiervoor hebben wij gemeend om alle beschikbare medewerkers vrij te maken om voor alle klanten een maatwerk oplossing te bieden en zodoende de problemen die tijdens de VECOZO storing zijn ontstaan te verhelpen.

 

Om deze service aan de gedupeerde klanten te bieden zal onze service desk in de komende week 43 (maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober) tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar zijn. Wij rekenen op uw begrip om op deze manier de door de VECOZO storing gedupeerde klanten de ademruimte te geven die zij zo nodig hebben.

 

In deze week vragen wij u om uw vragen per e-mail aan ons te stellen via info@mrsystems.nl zo zullen wij in staat zijn om uw vragen wel te ontvangen en te beantwoorden. Voor essentiële problemen blijft ons noodnummer beschikbaar tijdens de aangepaste bereikbaarheid in week 43. We doen hierbij een dringend beroep op u om alleen in geval van directe nood hiervan gebruik te maken.

 

We rekenen op uw begrip voor deze drastische maatregelen om uw collega’s op deze manier te ondersteunen en de declaratie van de komende maand weer mogelijk te maken.