Op deze pagina vind je alle actuele en eerdere bekende storingen. Verder zie je hier een overzicht van gepland onderhoud op ons online platform en van derde partijen welke van invloed kunnen zijn op de werking van uw applicaties. Is er geen storing bekend bij ons, maar heb je wel problemen met een van onze diensten? Neem dan contact op met onze service desk via 023 20 10 248.

Actuele Storingen:

Momenteel zijn er geen storingen bij ons bekend. Mocht je problemen ondervinden bij het gebruik van onze software, bel ons gerust.

Eerdere Storingen:
Overzicht gepland onderhoud online platform:

Zorgmail:

Op vrijdag 6 december (tussen 04.00 en 6.00 uur) wordt er gepland onderhoud uitgevoerd aan ZorgMail EDI.

De dienst is tijdelijk niet beschikbaar in de aangegeven onderhoudsperiode. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zorgmail

VECOZO;

Op woensdag 18 december 2019 vindt er onderhoud plaats aan de diensten van VECOZO. Dit betekent dat de website en de webservice deze dag van 18.00 tot 24.00 uur niet toegankelijk zijn. Onze excuses voor het ongemak.

Controle op Verzekeringsrecht beschikbaar tijdens gepland onderhoud.

De dienst Controleren op Verzekeringsrecht (COV) blijft beschikbaar tijdens het geplande onderhoud van VECOZO aan de diensten, met uitzondering van twee korte onderbrekingen. Dit betekent dat u tijdens het onderhoud het verzekeringsrecht van patiënten of cliënten kunt controleren, zowel via de website als de webservice.

Onder de onderstaande data geldt er een aangepaste telefonische bereikbaarheid:

Dinsdag 24 december bereikbaar tot 13.00 uur

Vrijdag 27 december bereikbaar tot 13.00 uur

Dinsdag 31 december bereikbaar tot 13.00 uur

Donderdag 9 januari bereikbaar tot 13.30 uur