Op deze pagina vind je alle actuele en eerdere bekende storingen. Verder zie je hier een overzicht van gepland onderhoud op ons online platform en van derde partijen welke van invloed kunnen zijn op de werking van uw applicaties. Is er geen storing bekend bij ons, maar heb je wel problemen met een van onze diensten? Neem dan contact op met onze service desk via 023 20 10 248

 

Actuele Verstoringen:Momenteel geen actuele verstoringen.


Verstoringen afgelopen 30 dagen:


OP 13-02-2023 ondervonden gebruikers in de online omgeving een probleem met een NAS bij TINK, het probleem is geëscaleerd aan DELL en ligt buiten de oplosmogelijkheden van ons of TINK.

Hierdoor troffen gebruikers na het inloggen in de online omgeving geen iconen aan om Fysioroadmap op te starten. Dit probleem is rondom 13.00u verholpen


Vanaf 10-02-2023 - 13-02-2023 = verholpen

verstoring bij UZI - https://www.sbv-z.nl/actueel/nieuws/2023/02/13/verstoring-op-diensten-van-sbv-z-webservicevan 09-02-2023 - 15-02-2023

Onze agenda app op de telefoon voor All-In-one gebruikers had een verstoring voor android-gebruikers. De app functioneert sinds 15-02 weer.

via app.mrsystems.nl in de browser konden onze klanten op hun telefoon wel gebruik maken van de agenda app.
Overzicht gepland onderhoud online platform:

Momenteel geen gepland onderhoud