Op deze pagina vind je alle actuele en eerdere bekende storingen. Verder zie je hier een overzicht van gepland onderhoud op ons online platform en van derde partijen welke van invloed kunnen zijn op de werking van uw applicaties. Is er geen storing bekend bij ons, maar heb je wel problemen met een van onze diensten? Neem dan contact op met onze service desk via 023 20 10 248

 

Actuele Verstoringen:


01-08-2022 Er is een bug gevonden in de aanlevering van de metingen aan het LDK en LDF. Het blijkt dat de metingen (de 6MWT is de meest belangrijke), gedurende al ruim een jaar, niet worden meegenomen door FysioRoadmap in de aanlevering. Zowel in onze uitgebreide testprocedure als ook bij de dataverzameling door Nivel, LDK en LDF is dit niet eerder opgemerkt. Wij zorgen zo spoedig mogelijk voor een update die alle metingen, gedaan na 1-1-2021 binnen FysioRoadmap, alsnog zal verzenden. Daarnaast is er een probleem gevonden bij de CCQ. FysioRoadmap verstuurt deze vragenlijst netjes conform de specificatie, er zijn echter twee versie’s (twee ID’s) van de CCQ. Het LDK verzamelde maar één van beide ID’s waardoor de CCQ niet een correct beeld geeft in het LDK dashboard. Het Keurmerk zal dit zelf aanpassen. U hoort deze week nog van ons wanneer wij de genoemde update voor u hebben geïnstalleerd en hoe u de ontbrekende metingen alsnog kunt versturen.


Verstoringen afgelopen 30 dagen:

21-07-2022 - UZI verstoring
Er was een verstoring met ophalen persoonsgegevens vanuit FysioRoadmap (UZI)
Opgelost 28-07-2022
Overzicht gepland onderhoud online platform:

Vrijdag 10 juni tot 10.00 is de Online-Planner vanwege onderhoud niet beschikbaar

Belangrijke informatie over uw dataverzameling Keurmerk en LDF Klik hier voor meer informatie