Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Waarom moet ik migreren en wat moet ik doen?

Er zijn twee redenen waarom een migratie noodzakelijk is. Allereerst wordt vanaf 1 juli 2024 een nieuwe declaratiestandaard gehanteerd door Vecozo. Deze nieuwe manier van declareren, die voor gebruikers naadloos verloopt, is uitsluitend geïmplementeerd in de webversie. Dit betekent dat vanaf 1 juli geen declaraties meer kunnen worden ingediend via de huidige versie.

De tweede reden heeft te maken met technologie. Als we de komende jaren innovatieve ontwikkelingen willen bieden, is het essentieel om de technologie te upgraden. Daarom nemen we deze stap nu samen met jullie.

Meerdere keren per week een digitaal spreekuur

Wat zijn de stappen voor de migratie?

We sturen je een e-mail waarin we je vragen om je migratiedatum en -tijd te plannen. Nadat je dit hebt gedaan, moet je een tweede afspraak maken voor een voorbereidingsgesprek met een van onze medewerkers. Tijdens dit gesprek controleren we samen de laatste details om ervoor te zorgen dat alles gereed is voor de migratie.

Wat moet je zelf voorbereiden vóór de migratie

Gesloten
1. Invullen medewerkergegevens

Graag bij jouw naam als medewerker (en alle andere medewerkers) het directe e-mailadres (geen info adres) en 06-nummer invullen.
Dit is nodig om jou (en alle medewerkers) persoonlijk uit te nodigen voor de webbased versie!

2. Retourinformatie zorgverzekeraars (afgekeurde declaraties)

Indien er nog onverwerkte afgekeurde declaraties in het [declaratieoverzicht] staan (in het tabblad [Declareren]), dienen deze verwerkt te worden (bijv.: correctie factuur aanmaken en behandelingen opnieuw declarabel stellen).

3. Onvolledige lijst en declareren op laatste dag voor de migratie

Op de dag van migratie is het van belang dat de lijst [onvolledige declaraties] van alle medewerkers (in het tabblad [Declareren]) geheel leeg is op het moment dat de migratie wordt uitgevoerd.

4. Declaraties op de dag vóór migratie

Het is van belang dat aan het einde van de dag vóór de migratie alle behandelingen (digitaal en papier) te hebben gedeclareerd. Dit is nodig om in de Webbased versie juiste informatie te kunnen tonen. Indien er niet gedeclareerd is en de retourinformatie dus nog niet is ontvangen zal er informatie kunnen ontbreken.

5. PREMS & LDF/LDK data aanleveren op de dag voor migratie

Het is van belang dat aan het einde van de dag vóór de migratie alle aanleveringen naar de verschillende partijen worden verzonden.

Afhankelijk van de partijen waar data aangeleverd worden zijn dit:

  • PREMS aan Mediquest, QDNA of Qualiview via icoon [PREMS overzicht]
  • LDF via icoon [Data aanlevering] optie Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)
  • LDK via icoon [Data aanlevering] optie Keurmerk/Nivel

Waar moet je op letten als je voor de eerste keer FysioRoadmap Webbased gaat gebruiken

Gesloten
1. Eenmalige registratie FysioRoadmap Webbased

Ons advies is om deze eerste registratie op een laptop of desktop uit te voeren en niet met een mobiele telefoon.

Instructievideo: https://youtube.com/shorts/DjvIO7XKPeU?feature=share

De inlogcodes voor FysioRoadmap Webbased worden naar de medewerkers verzonden.

LET OP: Deze inlogcodes zijn maximaal 96 uur geldig

Voor deze eenmalige registratie zal iedere medewerker via zijn/haar persoonlijke email adres worden uitgenodigd. Ook wordt er naar het mobiele telefoonnummer van de medewerkers een unieke code verzonden. Het is daarom belangrijk dat alle actieve medewerkers in de huidige versie van FysioRoadmap worden voorzien van een persoonlijk email adres en van het eigen mobiele telefoonnummer. 

 LET OP: er worden geen uitnodigingen verzonden naar info@… mailadressen.

2. Gebruik 2 Factor Authenticatie (2FA)

Instructievideo: https://youtu.be/lOqpBMcm-AM

Om in te loggen in FysioRoadmap Webbased is een 2 factor authenticatie verplicht. Om hiervan gebruik te maken dient elke gebruiker een authenticatie app op zijn/haar mobiele device beschikbaar te hebben.

Voor Android: Google- of Microsoft Authenticator
Voor iPhone: Microsoft Authenticator

3. Inloggen na registratie

Instructievideo: https://youtu.be/lOqpBMcm-AM

Na registratie kun je inloggen met jouw e-mail en zelfgekozen wachtwoord (met elke browser) via https://webbased.fysioroadmap.nl/login

LET OP: De UZI-pas is na de migratie niet te koppelen aan de FysioRoadmap Webbased versie. Het UZI-server certificaat werkt wel in de FysioRoadmap Webbased versie.

Wat moet je doen na de migratie?

Gesloten
1. Zorgplan koppelen

Instructievideo: https://youtu.be/P0a3W8ggjLo

Bij iedere patiënt die in behandeling is, zal opnieuw een zorgplan gekoppeld moeten worden.

2. Sjablonen inregelen

Instructievideo: https://youtu.be/P0a3W8ggjLo

De lay-out van de sjablonen (oa. brieven & facturen) zal aan de wens van de praktijk moeten worden aangepast.

3. Retourinformatie afhandelen in RDP versie FysioRoadmap

Alle declaraties die in de RDP versie van FysioRoadmap zijn gedaan, zullen ook in de RDP versie moeten worden afgehandeld zoals dit normaal ook gedaan wordt (deze staan namelijk niet in de Webbased versie).

Doe dit tijdig, hiervoor is nog 2 maanden lang kosteloos het TINK account beschikbaar dat aan ons is doorgegeven. Na deze twee maanden zal dit account worden afgesloten.

Aanvullende informatie t.a.v. de upgrade

Gesloten
1. Factuur FysioRoadmap Webbased

Op de factuur die je van ons ontvangt na de migratie zullen er andere regels staan. De totale kosten zullen hetzelfde zijn als voor de migratie.

2. Huidige inlog account van TINKConnect

Na de migratie blijft het TINK account voor inzage en afhandeling van retourinformatie nog 2 maanden kosteloos actief. Indien langer toegang tot de huidige versie van FysioRoadmap wenselijk is, is dit mogelijk á € 29,99 incl. BTW/kalendermaand.

3. Wat te doen met de documenten in de Tink omgeving die niet aan FRM gekoppeld zijn?

Je dient alle data op de H:\Schijf, van jouw virtuele bureaublad (dit geldt voor alle online accounts) en de V:\schijf zelf veilig te stellen. Deze data worden niet overgenomen bij de migratie naar FysioRoadmap Webbased.

Ons advies is deze over te zetten naar One drive. Indien je nog geen Office365 (webbased Office) hebt, is het mogelijk dit zelf met TINK te organiseren. Zie hiervoor de site van TINK:  https://www.tinkconnect.com/microsoft-office-voor-fro-gebruikers/

4. Waarom is de migratie noodzakelijk?

Er zijn twee redenen waarom de migratie naar FysioRoadmap webbased noodzakelijk is.

Allereerst wordt vanaf 1 juli 2024 een nieuwe declaratiestandaard gehanteerd door Vecozo. Deze nieuwe manier van declareren, die voor gebruikers naadloos verloopt, is uitsluitend geïmplementeerd in de webversie. Dit betekent dat vanaf 1 juli geen declaraties meer kunnen worden ingediend via de huidige versie.

De tweede reden heeft te maken met de technologie achter het EPD. Als we de komende jaren innovatieve ontwikkelingen willen bieden, is het essentieel om de technologie te upgraden. Daarom nemen we deze stap nu samen met jullie.

5. Maak je gebruik van Office?

Maak je binnen de Tink omgeving gebruik van het Office pakket?

Dit is niet langer mogelijk, de reden hiervoor is dat het externe bureaublad komt te vervallen. Een alternatief hiervoor is om gebruik te gaan maken van Office 365. Hierbij kan Tink desgewenst de partij zijn die dat gaat ondersteunen.

Voor verdere informatie kun je doorklikken op de volgende site: Werken in de cloud, IT beheer en databeveiliging > TinkConnect MSP